Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Книги- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Періодичні видання (414)Бібліотечні видання (53)Вища освіта (7)Краєзнавство (17)Рідкісні видання (50)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201803$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 244
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
615.4
М 91


    Муравьев, И. А.
    Учебник технологии лекарств и геленовых препаратов [Текст] : для фармацевтич. ин-тов (фак.) / И. А. Муравьев. - Москва : Медгиз, 1961. - 783 с. : ил.
УДК

Примірників всього: 1
НА (1)
Вільні: НА (1)

Знайти схожі

2.
378(477)
Н 34


Наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2015-2016 рр. (2017 ; Вінниця).

    Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2015-2016 рр., 15-18 трав. 2017 р. [Текст].
   Т. 1. - Вінниця : [б. в.], 2017. - 256 с. - Бібліогр. в кінці глав
    Зміст:
Доценко, О. І. Аналіз от silico наслідків інактивації S-аденозилметіоніндекарбоксилази при пухлинному рості / О. І. Доценко, Г. Б. Ткаченко. - С .9
Міщенко, А. М. Фур’є аналіз біоелектричних відгуків рослин на періодично мінливе світло / А. М. Міщенко, Є. А. Кузінский. - С .10
Міщенко, А. М. Низько-бюджетний ізольований струмовий стимулятор для фізіологічних досліджень на основі платформи Arduino / А. М. Міщенко, К. В. Луданов. - С .13
Лялюк, Н. М. Основи фітокомунікаційних відносин / Н. М. Лялюк, Л. О. Мікуліч. - С .15
Андреев, О. В. Вплив екологічних факторів на популяцію населення Вінниччини / О. В. Андреев, П. П. Бігун. - С .16
Березовський, І. В. Кнемідокоптоз птиці / І. В. Березовський, С. А. Камалова. - С .18
Дорошенко, К. М. Сучасний стан навколишнього природного середовища у Вінницькому регіоні / К. М. Дорошенко, Ю. Ю. Овчинникова. - С .19
Кацаран, Н. Д. Особливості поширення педикульозу у населення Вінниччини в залежності від віку / Н. Д. Кацаран, В. В. Панько. - С .22
Река, В. В. Екологічний стан водного середовища Вінниччини / В. В. Река, П. П. Бігун. - С .23
Река, В. В. Визначення якості води методами біоіндикацїї / В. В. Река, П. П. Бігун. - С .24
Тарасюк, Я. В. Аналіз забруднення промисловими відходами навколишнього природного середовища території Вінниччини / Я. В. Тарасюк, П. П. Бігун. - С .26
Тушинська, С. С. Дослідження ростових процесів та вмісту пігментів у проростках олійних культур за умов лазерного опромінення насіння / С. С. Тушинська. - С .28
Приседський, Ю. Г. Ріст деревних рослин на фосфогіпсі з використанням покривного фунту / Ю. Г. Приседський. - С .30
Решетник, К. С. Вплив лазерного опромінення на ростові характеристики гриба Fiammuiina velutipes (CURT.: Fr.) Sing / К. С. Решетник. - С .31
Третьякова, Д. М. Культивування штамів роду Pleurotus на лігноцелюлозних відходах олійної промисловості / Д. М. Третьякова, А. К. Велигодська. - С .33
Єрмішев, О. В. Вплив стронцію хлориду на активність ензимів в організмі щурів / О. В. Єрмішев, Л. В. Кліх, Η. М. Мельникова. - С .34
Єрмішев, О. В. Функціональне здоров’я дітей як екологічний біоіндикатор України / О. В. Єрмішев. - С .36
Коберська, В. А. Дослідження впливу L-карнітину на життєдіяльність сперміїв / В. А. Коберська, О. В. Єрмішев. - С .38
Макац, В. Г. Функціонально-вегетативна система людини як сучасна біофізична реальність / В. Г. Макац. - С .40
Оберемко, А. В. Хітозан як чинник некрозу та апоптозу пухлинних клітин / А. В. Оберемко. - С .42
УДК

MeSH-головна:
ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНЧЕННОЕ -- EDUCATION, GRADUATE (методы, организация и управление)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -- FACULTY (организация и управление)
НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ -- RESEARCH PERSONNEL (организация и управление)
УНИВЕРСИТЕТЫ -- UNIVERSITIES (организация и управление)
КОНГРЕССЫ КАК ТЕМА -- CONGRESSES AS TOPIC
Кл.слова (ненормовані):
КРАЄЗНАВСТВО-ВІННИЧЧИНА
Дод.точки доступу:
Донецьк. НУ ім. Василя Стуса. Наук. б-ка
Наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2015-2016 рр.(2017 ; Вінниця)

Примірників всього: 4
ФД (1), МТД (1), ЧЗ (1), НА (1)
Вільні: ФД (1), МТД (1), ЧЗ (1), НА (1)

Знайти схожі

3.
02
Б 59


    "Бібліотек@ : від ідеальної до ефективної", Львів. міжнар. бібл. форум (8 ; 2017 ; Київ).
    "Бібліотек@: від ідеальної до ефективної : VIII Львів. міжнар. бібл. форум, 13-16 верес. 2017 р. [Електронний ресурс] : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоціація ; ред. кол. В. С. Пашкова [та ін.]. - Електронні текст. дані. - Київ : УБА, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Загол. з обкл. - Рек. до друку Президїєю УБА, протокол № 5 від 6 верес. 2017 р. - ISBN 978-966-97569-9-2
УДК

MeSH-головна:
БИБЛИОТЕКИ -- LIBRARIES (организация и управление, тенденции)
СЪЕЗДЫ, СИМПОЗИУМЫ -- CONVENTIONS, SYMPOSIUMS
Дод.точки доступу:
Пашкова, В. С. \ред. кол.\
Воскобойнікова-Гузєва, О. В. \ред. кол.\
Загуменна, В. В. \ред. кол.\
Шевченко, І. О. \ред. кол.\
Сошинська, Я. Є. \ред. кол.\
Укр. бібл. асоціація

Примірників всього: 1
АВТ (1)
Вільні: АВТ (1)

Знайти схожі

4.
378(477)
Д 22


   
    25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні [Текст] = Fulbright Ukraine at 25 : зб. есеїв / редкол. : О. Галета та ін. ; пер. з англ. Т. Некряч. - Київ : АДЕФ-Україна, 2017. - 256 с. : іл., фот. кольор.
УДК

Рубрики:
MeSH-головна:
ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНЧЕННОЕ -- EDUCATION, GRADUATE (методы, организация и управление)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ -- INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE
УКРАИНА -- UKRAINE
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ -- UNITED STATES
Кл.слова (ненормовані):
КРАЄЗНАВСТВО -- США
Анотація: Ювілейне видання відтворює 25-літню історію Програми імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрано есеї випускників Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському особистісному вимірі
Fulbright Ukraine has compiled a special 256 page publication documenting the Program's 25 year history and Fulbright alumni reminiscences. Through their essays, alumni illustrate in the best way possible what we call the "Fulbright experience" in its tangible, very personal dimension
Дод.точки доступу:
Галета, Олена \ред.\
Ділай, Ірина \ред.\
Кульчицька, Ольга \ред.\
Решетняк, Тетяна \ред.\
Некряч, Тетяна \пер. з англ.\

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі

5.
61:378(477)
С 91


    "Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах", навч.-метод. конф. (2018 ; Вінниця).
    Навчально-методична конференція "Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах" : тези доп., 15 лют. 2018 р. [Текст] / ред. В. М. Мороз [та ін.]. - Вінниця : [б. в.], 2018. - 222 с.
    Зміст:
Мороз, В. М. Сучасні технології керування навчальним процесом у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова / В. М. Мороз [та ін.]. - С .3
Інші автори: Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Заїка С. В.
Афанасюк, О. І. Особливості методичних технологій при вивченні внутрішньої медицини на випускних курсах / О. І. Афанасюк, Е. С. Осядла, Ю. Ю. Шушковська. - С .6
Беднарчик, Т. Р. Педагогічні особливості впровадження методичних технологій керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах / Т. Р. Беднарчик, М. В. Беднарчик. - С .7
Беляева, Л. Г. Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова в період реформування вищої медичної освіти / Л. Г. Беляева, Е. В. Беляев. - С .8
Биковська, О. А. Сучасні методичні технології післядипломної підготовки лікарів-неонатологів / О. А. Биковська [та ін.]. - С .9
Інші автори: Яблонь О. С., Саврун Т. І., Пахнюща Н. М.
Білик, Я. С. Психологія мотивації та готовності студентів до професійної діяльності в інноваційному середовищі / Я. С. Білик, A. M. Гулевич. - С .10
Білошицька, А. В. Ще один погляд на самостійну роботу студентів - як її організувати і оцінювати / А. В. Білошицька, В. М. Істоішин, А. В. Пачевська. - С .12
Благун, О. Д. Перші підсумки дистанційного вивчення предмету "Організація та економіка фармації " для подальшої мотивації провізорів-інтернів / О. Д. Благун, О. Д. Гайдай, М. В. Волинська. - С .13
Бондар, С. А. Сучасні методичні технології в навчанні лікарів-інтернів дерматовенерологів при проходженні очної інтернатури на кафедрі шкірних та венеричних хвороб / С. А. Бондар [та ін.]. - С .15
Інші автори: Гармаш Л. Л., Дмитренко С. В., Пархоменко І. Л., Наліжитий А. А., Пічкур О. М.
Булавенко, О. В. Симуляційне навчання на кафедрі аку шерства та гінекології № 2 / О. В. Булавенко [та ін.]. - С .15
Інші автори: Балабуєва С. В., Фурман О. В., Кливак В. В.
Василенко, Г. Л. Інноваційні підходи у викладанні української мови як іноземної / Г. Л. Василенко, Л. І. Дмитрук. - С .17
Василик, B. C. Тренінг як засіб ефективного навчання сучасних студентів / B. C. Василик, С. Є. Головчанська. - С .19
Вергелес, К. М. Навчальний процес у вищих медичних навчальних закладах як спосіб філософської самореалізації професійної підготовки студентів / К. М. Вергелес. - С .20
Вернигородський, В. С. Шляхи вдосконалення клінічного мислення в інтернатурі з ендокринології / В. С. Вернигородський [та ін.]. - С .21
Інші автори: Власенко М. В., Паламарчук А. В., Фіщук О. О.
Власенко, О. В. Проектна діяльність та академічна мобільність - необхідні складові сучасної вищої освіти / О. В. Власенко, О. А. Серебреннікова, О. П. Драчук. - С .22
Волощук, H. I. Використання методики візуалізації при вивченні фармакології / H. I. Волощук, О. М. Денисюк, Н. І. Іванова. - С .24
Войцехівська, О. С. Використання сучасних технологій як засобу інтенсифікації навчального процесу у вищих медичних закладах / О. С. Войцехівська, М. Т. Денека. - С .24
Вуж, Т. Є. Необхідність використання у навчальному процесі ВНМУ медичної інформаційної системи "Доктор Елекс" / Т. Є. Вуж, Т. Г. Ревіна. - С .26
Гаврилюк, А. О. Формування клінічного мислення у майбутніх лікарів під час вивчення секційного курсу / А. О. Гаврилюк, Т. М. Король, Р. Г. Жарлінська. - С .27
Гаврилюк, А. О. Польський досвід викладання патоморфології у вищих навчальних медичних закладах / А. О. Гаврилюк, С. В. Струц, Д. С. Сухинь. - С .28
Гайдаенко, О. Ф. Роль викладача в керівництві навчально-виховним процесом / О. Ф. Гайдаенко. - С .29
Гармаш, Л. Л. Організація самостійної роботи студентів в сучасних умовах / Л. Л. Гармаш [та ін.]. - С .30
Інші автори: Бондар С. А., Дмитренко С. В., Наліжитий А. А., Пічкур О. М.
Германюк, Т. А. Використання інтерактивних методик для викладання теми “Антибіотики” у англомовних студентів фармацевтичного факультету / Т. А. Германюк, Т. І. Івко, В. П. Бобрук. - С .31
Глушак, А. А. Методика викладання дентальної імплантації для студентів 4 курсу стоматологічного факультету / А. А. Глушак, Е. В. Беляев. - С .32
Гомон, М. Л. Розробка та впровадження комп’ютерних комунікативних технологій для оцінки і контролю клінічного навантаження співробітників кафедри анестезіології / М. Л. Гомон [та ін.]. - С .33
Інші автори: Куцик О. В., Мазур Г. М., Вигонюк А. В., Косеченко Н. Ю.
Горай, М. А. Удосконалення якості підготовки лікарів в сучасних умовах реформування охорони здоров’я / М. А. Горай, О. В. Мунтян, В. Л. Мунтян. - С .34
Гром, Н. А. Кейс-метод як модерновий інтерактивний метод навчання у ВНМЗ / Н. А. Гром. - С .35
Дзекан, О. В. Перспективи нововведень у вищих медичних навчальних закладах / О. В. Дзекан. - С .37
Дзекан, О. В. Інформаційно-комунікаційні технології - інноваційний метод в системі вищої освіти / О. В. Дзекан. - С .38
Дівінскі, Д. М. Використання Інтернет ресурсів для підготовки студентів до занять з мікробіології / Д. М. Дівінскі, О. І. Жорняк, І. М. Коваленко. - С .39
Дмитренко, С. В. Проблеми впровадження інноваційних технологій на клінічних кафедрах / С. В. Дмитренко [та ін.]. - С .41
Інші автори: Бондар С. А., Гармаш Л. Л., Наліжитий А. А., Пічкур О. М.
Дудікова, Л. В. Вебінар як інтерактивна технологія у навчальному процесі медичного університету / Л. В. Дудікова, І. І. Макодай. - С .42
Дудікова, Л. В. Інтернаціоналізація як стратегічний напрямок розвитку вищої освіти / Л. В. Дудікова, А. С. Марлова. - С .45
Дудікова, Л. В. Особливості керування навчальним процесом в групах англомовних іноземних студентів (з досвіду викладання латинської мови та медичної термінології) / Л. В. Дудікова, С. І. Тихолаз. - С .46
Дудник, В. М. Особливості викладання предмету «Педіатрія» у іноземних студентів з англійською мовою навчання на 6 курсі в умовах євроінтеграції / В. М. Дудник, Ю. В. Вижга, І. І. Андрікевич. - С .47
Дудник, В. М. Педіатричні аспекти синдрому професійного вигорання - актуальна проблема сьогодення медичних колективів / В. М. Дудник, Г. І. Мантак, І. І. Андрікевич. - С .48
Дудник, В. М. Використання системи стандартизації медичної допомоги дітям - основа сучасної підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія» / В. М. Дудник, І. В. Сторожук, В. П. Попов. - С .49
Дудник, В. М. Сучасні медичні технології в післядипломній освіті вищих медичних закладів / В. М. Дудник, В. Г. Фурман. - С .51
Дудник, В. М. Пріоритети післядипломної освіти лікарів в умовах реформи охорони здоров’я України / В. М. Дудник, В. Г. Фурман. - С .52
Жарлінська, Р. Г. Проблеми формування навчальної мотивації іноземних студентів-медиків на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права / Р. Г. Жарлінськая, Г. В. Даценко, О. Ф. Адамчук. - С .53
Желіба, Л. М. Проблеми сучасних технологій управління процесом навчання на кафедрі нервових хвороб ВНМУ / Л. М. Желіба, C. Л. Малик. - С .54
Жорняк, О. І. Особливості викладання мікробіології іноземним студентам англійською мовою на кафедрі мікробіології / О. І. Жорняк [та ін.]. - С .55
Інші автори: Жорняк П. В., Стукан О. К., Дівінські Д. М.
Заічко, Н. В. Використання електронного навчального ресурсу на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І.Пирогова / Н. В. Заічко [та ін.]. - С .56
Інші автори: Качула C. О. , Тертишна О. В., Ладутько С. В., Качула О. О.
Зелінська, Т. М. Ігровий метод у вивченні хімії / Т. М. Зелінська, О. Б. Струтинська. - С .57
Іванов, В. П. Впровадження сучасних методичних технологій у навчальний процес вивчення внутрішньої медицини / В. П. Іванов, О. І. Афанасюк, Ю. Ю. Шушковська. - С .58
Івко, Т. І. Державне регулювання належного транспортування товарів при викладанні дисципліни «медичне та фармацевтичне товарознавство» / Т. І. Івко [та ін.]. - С .59
Інші автори: Бобрук В. П., Германюк Т. А., Гайдай О. Д.
Каніковський, О. Є. Особливості бачення підготовки медичних кадрів в умовах конкурентоспроможності / О. Є. Каніковський, В. В. Мосьондз, Б. Ф. Коваль. - С .60
Каніковський, О. Є. Використання симуляційних класів в підготовці медичних кадрів / О. Є. Каніковський [та ін.]. - С .61
Інші автори: Рубан М. М., Коцюра О. А., Осадчий А. В.
Каніковський, О. Є. Можливі технологічні рішення підготовки студентів до практичних занять в процесі вивчення хірургічних дисциплін / О. Є. Каніковський [та ін.]. - С .62
Інші автори: Павлик І. В., Гнатюк Ю. П., Томашевський А. В.
Каніковський, О. Є. Ключова роль викладання дисципліни «загальна хірургія» у студентів стоматологічного факультету / О. Є. Каніковський [та ін.]. - С .63
Інші автори: Павлик І. В., Гнатюк Ю. П., Андросов С. І.
Каніковський, О. Є. Способи підвищення мотивації до навчання іноземних студентів у медичному університеті / О. Є. Каніковський, Є. В. Шапринський, В. В. Мосьондз. - С .63
Кириченко, Л. М. Методичні технології викладання клінічної імунології 65 лікарям-інтернам педіатричного профілю / Л. М. Кириченко. - С .65
Кириченко, Л. М. Сучасні методичні технології при вивченні медикаментозної алергії лікарями-інтернами стоматологами / Л. М. Кириченко, О. Б. Бондарчук. - С .65
Кириченко, В. І. Роль дидактичної інтеракції як ланки технології вітагениого навчання у процесі підготовки студентів-медиків / В. І. Кириченко, І. Г. Кирищук, Л. В. Килимнюк. - С .66
Кислова, Ю. О. Клінічна робота - складова навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах / Ю. О. Кислова [та ін.]. - С .67
Інші автори: Яблонь О. С., Мазулов О. В., Антонець В. А.
Кіщук, В. В. Роль сучасних технологій у підвищенні фахової компетентності студентів з оториноларингології на артикуляційному рівні психомоторної сфери / В. В. Кіщук [та ін.]. - С .68
Інші автори: Барціховський А. І., Дмитренко І. В., Добко К. А., Бондарчук О. Д., Рауцкіс П. А., Скічко С. В., Максимчук В. В., Грицун Я. П., Шамрай С. О., Існюк А. С.
Кіщук, В. В. Електронний журнал - новий крок в реалізації інноваційних педагогічних технологій / В. В. Кіщук [та ін.]. - С .70
Інші автори: Дмитренко І. В., Існюк А. С., Барціховський А. І., Лобко К. А., Бондарчук О. Д., Рауцкіс П. А., Скічко С. В., Максимчук В. В., Грицун Я. П., Шамрай С. О.
Коваль, Б. Ф. Попередні результати впровадження електронного журналу успішності студентів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова / Б. Ф. Коваль, Л. Д. Коваль, В. В. Мосьондз. - С .72
Коваль, В. М. Розвиток здатності до критичного мислення у студентів як одна із складових підготовки висококваліфікованого фахівця / В. М. Коваль, В. В. Гуцол, Н. А. Гордзіевська. - С .73
Колісник, П. Ф. Проблеми підготовки лікарів та інших функціональних спеціалістів з фізичної та реабілітаційної медицини в Україні та шляхи їх подолання / П. Ф. Колісник [та ін.]. - С .74
Інші автори: Колісник С. П., Кравець Р. А., Гуменюк І. П.
Колошко, О. М. Лабораторний метод дослідження в медицині та у вивченні предмету «біологічна хімія» / О. М. Колошко, А. В. Мельник, П. О. Юрченко. - С .75
Комарницька, Н. Т. Запровадження інтерактивних методів навчання на циклах тематичного вдосконалення керівників охорони здоров’я / Н. Т. Комарницька, О. В. Ігнащук, Н. В. Малачкова. - С .76
Кондратюк, A. I. Досвід впровадження психологічних аспектів сучасних інновацій в системі вищої медичної освіти / A. I. Кондратюк, Т. Г. Кривоніс, І. Ч. Байгузіна. - С .78
Коньков, Д. Г. Симуляційний тренінг - нові реалії в оцінці компетентності студентів вищих навчальних медичних закладів / Д. Г. Коньков. - С .80
Кордон, Ю. В. Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів / Ю. В. Кордон, С. А. Колодій. - С .80
Коробко, О. А. Роль позитивної професійної мотивації у підготовці лікаря-інтерна / О. А. Коробко, С. В. Нечипорук, О. М. Павлюк. - С .82
Костюк, М. І. Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах / М. І. Костюк. - С .83
Костюк, І. Ю. Сучасні інновації ефективності проведення занять в умовах симуляційного навчання / І. Ю. Костюк, А. П. Дністрянська, А. Д. Костюк. - С .84
Краевська, Г. П. Курс на вибір ««Культура мови лікаря: термінологічний аспект» у складі комплексної мовної підготовки фахівця / Г. П. Краевська. - С .86
Крижановська, А. В. Методичні підходи до вивчення теми «Принципи І імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб» / А. В. Крижановська. - С .87
Кулик, Д. Г. Сучасні методи технології на кафедрі фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології / Д. Г. Кулик. - С .88
Кулик, А. Я. Особливості впровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» у навчальний процес / А. Я. Кулик, В. В. Мотигін, А. Т. Теренчук. - С .90
Кyштa, А. О. Семінарські занять в інтернатурі як складова практично-орієнтованого навчання / А. О. Кyштa [та ін.]. - С .92
Інші автори: Шувалов С. М., Поліщук С. С., Шкільняк Л. І.
Лациба, В. П. Нові методологічні підходи до вивчення історії націєтворення східних слов’ян / В. П. Лациба. - С .94
Лебідь, Л. П. Профільне навчання у педагогічній практиці світу / Л. П. Лебідь. - С .96
Лисенко, Д. А. Формування вміння пошуку сучасних знань у студентів 4 курсу / Д. А. Лисенко, С. В. Бондарчук, С. В. Шевчук. - С .98
Лісовий, М. І. Актуальні проблеми формування професійного мовлення студентів-медиків / М. І. Лісовий. - С .99
Лутковський, Р. А. Особливості підготовки кваліфікованих кадрів в світі реформи вищої школи і охорони здоров’я в Україні / Р. А. Лутковський. - С .101
Мазур, Л. А. Методи та підходи в навчальній діяльності у вищих медичних навчальних закладах / Л. А. Мазур. - С .102
Майко, О. В. Застосування особистісно орієнтованого навчання у викладанні пропедевтики внутрішньої медицини англомовним студентам-іноземцям / О. В. Майко, В. М. Жебель. - С .103
Марлова, А. С. Комунікативно-прагматичний підхід до відбору навчальних текстів при вивченні іноземної мови / А. С. Марлова, А. Л. Яценко, О. П. Горпинюк. - С .104
Марчак, Т. В. Розвиток пізнавальної активності студентів-медиків під час вивчення дисциплін хімічного циклу / Т. В. Марчак, О. В. Смірнова. - С .105
Марчук, І. А. Застосування маркетингу у професійній діяльності магістрів медицини / І. А. Марчук. - С .106
Масік, Н. П. Сучасні методичні підходи керування навчальним процесом при вивченні внутрішньої медицини / Н. П. Масік. - С .108
Мелащенко, С. Г. Етична складова підготовка лікарів-інтернів спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» / С. Г. Мелащенко, В. М. Чернобровий. - С .109
Меркулова, Д. О. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованої технології навчання / Д. О. Меркулова, С. В. Бобрук. - С .110
Михайлюк, Г. Т. Сучасні особистісно орієнтовані технології навчання в системі підготовки студентів-медиків / Г. Т. Михайлюк. - С .111
Михальчук, Т. І. Особливості підготовки студентів 5-го курсу на кафедрі дитячої хірургії / Т. І. Михальчук, Ю. А. Димчина. - С .113
Мікаелян, В. В. Формування іншомовної лексичної компетенції студентів-медиків як складова професійного становлення / В. В. Мікаелян. - С .114
Мороз, В. О. Методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів / В. О. Мороз. - С .116
Мороз, Л. В. Сучасні методичні підходи до навчання й оцінювання знань студентів на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології / Л. В. Мороз, Д. В. Палій. - С .117
Мруг, В. М. Сучасні підходи до питання специфічної профілактики інфекційних хвороб при вивченні медичної мікробіології, вірусології та імунології / В. М. Мруг. - С .118
Мруг, В. М. Актуальність самостійної позааудиторної роботи студентів в структурі навчального процесу / В. М. Мруг. - С .119
Мунтян, О. В. Кейс-метод - сучасна форма інтерактивного навчання студентів / О. В. Мунтян, В. Л. Мунтян. - С .120
Незгода, І. І. Модернізація викладання матеріалу з використанням інформаційно-вербальних та інтерактивних технологій для забезпечення практично-орієнтованого підходу у вивченні дитячих інфекційних хвороб / І. І. Незгода, О. М. Науменко. - С .121
Нечипорук, В. М. Застосування «мозкової естафети» при вивченні предмета «Медична хімія» як сучасної методичної технології у керуванні навчальним процесом у вищих навчальних закладах / В. М. Нечипорук. - С .124
Обертинська, О. Г. Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів в рамках дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» / О. Г. Обертинська. - С .125
Олійник, І. В. Системна діяльність колективу кафедри щодо поглиблення знань та умінь збереження і безперервного покращення здоров’я населення / І. В. Олійник [та ін.]. - С .126
Інші автори: Пилипчук В. Л., Гранківський П. В., Задорожнюк О. В.
Омельченко, О. Д. Запровадження електронного журналу як один з нових підходів до керування навчальним процесом на кафедрі нормальної фізіології / О. Д. Омельченко [та ін.]. - С .127
Інші автори: Гусакова І. В., Ніколаєнко О. О., Богомаз О. В.
Островський, В. А. Робочий зошит як метод керування навчальним процесом під час вивчення предмету медична хімія у вищих медичних навчальних закладах / В. А. Островський. - С .128
Очеретнюк, А. О. Адаптація студентів інтернаціональних груп медичних вузів до навчання по кредитно-модульній системі / А. О. Очеретнюк, О. В. Паламарчук, О. А. Бобровська. - С .129
Паламарчук, А. В. Самостійна робота курсантів, які проходять спеціалізацію і її роль в учбовому процесі / А. В. Паламарчук [та ін.]. - С .130
Інші автори: Власенко М. В., Вернигородський В. С., Фіщук О. О.
Палій, І. Г. Методичні технології викладання навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» іноземним студентам / І. Г. Палій, С. В. Заїка, І. B. Чернова. - С .131
Піскун, Р. П. Алгоритми та їх застосування на кафедрі медичної біології в методичних технологіях керування навчальним процесом / Р. П. Піскун, В. М. Шкарупа, Н. М. Гринчак. - С .132
Пічкур, О. М. Оптимізм як фактор, що знижує ризик виникнення синдрому емоційного вигорання у студентів медичних вузів / О. М. Пічкур, С. А. Бондар, Т. В. Мельник. - С .134
Пічкур, О. М. Роль оптимізму в становленні майбутнього лікаря / О. М. Пічкур [та ін.]. - С .135
Інші автори: Томчук М. І., Бондар С. А., Дмитренко С. В., Гармаш Л. Л., Наліжитий А. А.
Пликанчук, О. В. Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у Вінницькому національному медичному університеті ім. Пирогова / О. В. Пликанчук. - С .136
Погорілий, В. В. Основні напрямки підготовки студентів VI курсу на кафедрі дитячої хірургії згідно сучасних вимог реформи МОЗ України / В. В. Погорілий, В. С. Конопліцький, В. А. Навроцький. - С .137
Пойда, С. Г. Сучасні технології в організації навчального процесу як спосіб вивчення іноземної мови / С. Г. Пойда. - С .139
Пойда, С. Г. Управління та організація освітнього процесу вивчення іноземних мов з використанням комп’ютерних технологій / С. Г. Пойда. - С .140
Покидько, М. І. Використання сучасних інформаційних технологій у вищій медичній школі / М. І. Покидько [та ін.]. - С .141
Інші автори: Балабуєва В. В., Кацал В. А., Гудзь М. А.
Покидько, М. І. Перспективи впровадження high-tech технологій в навчальний процес / М. І. Покидько, О. М. Ліхіцький. - С .143
Процюк, Л. О. Проблеми організації самостійної роботи студентів при вивченні загальної гігієни та екології / Л. О. Процюк. - С .144
Процюк, Т. Л. Рольова гра як засіб інтенсифікації навчання груповому спілкуванню на заняттях з педіатрії / Т. Л. Процюк [та ін.]. - С .146
Інші автори: Герасимова О. В., Капітан Т. В., Процюк Г. Л.
Пшук, Η. Г. Сучасні освітні технології та перспективи колаборативного навчання у вищих медичних навчальних закладах / Н. Г. Пшук, А. О. Камінська. - С .148
Рациборинська-Полякова, Н. В. Особливості методичних технологій в навчальному процесі англомовних студентів 6-го курсу з дисципліни «Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці» / Н. В. Рациборинська-Полякова, Б. А. Гунько. - С .149
Редчіц, М. А. Оптимізація підготовки випускників медичного факультету до ліцензійного іспиту “Крок - 2” з дисципліни “Гігієна та екологія” / М. А. Редчіц [та ін.]. - С .151
Інші автори: Сергета І. В., Яцина О. В., Ваколюк Л. М.
Рикало, Н. А. Новітні методи викладання предмету «патологічна фізіологія» у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова для студентів фармацевтичного факультету / Н. А. Рикало, А. О. Іваниця. - С .152
Римша, С. В. Сучасні методичні підходи в набутті професійних компетенцій по психіатрії / С. В. Римша, Н. В. Рациборинська-Полякова. - С .153
Ромашкіна, О. А. Тренінги та майстер-класи як форми сучасного інтерактивного навчання у вищому медичному навчальному закладі / О. А. Ромашкіна. - С .154
Ромашкіна, О. А. Елективний курс як сучасна методична технологія керування навчальним процесом / О. А. Ромашкіна. - С .155
Руденко, Г. М. Використання інноваційних технологій під час навчального процесу у студентів 5 курсу на кафедрі педіатрії №2 / Г. М. Руденко, К. В. Хромих. - С .156
Саволюк, С. І. Підвищення ефективності та якості навчання в заочній інтернатурі за спеціальністю "Хірургія" / С. І. Саволюк, В. М. Лисенко, М. Ю. Крестянов. - С .157
Саволюк, С. І. Інноваційні можливості організації післядипломного навчання за спеціальністю "Хірургія" / С. І. Саволюк, В. А. Ходос, М. М. Гвоідяк. - С .159
Саволюк, С. І. Технології реалізації позааудиторної підготовки / С. І. Саволюк, Абу Шамсія Рамі, P. O. Балацький. - С .161
Сарафинюк, Л. А. Особливості комплексного лікарського обстеження студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2016 - 2017 навчальний рік / Л. А. Сарафинюк [та ін.]. - С .162
Інші автори: Лежньова О. В., Качан В. В., Фоміна Л. В.
Сергета, Ι. Β. Шляхи удосконалення лекційного процесу в структурі сучасних технологій керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах / І. В. Сергета [та ін.]. - С .163
Інші автори: Краснова Л. І., Браткова О. Ю., Ваколюк Л. М.
Сергета, Ι. Β. Заходи, спрямовані на оптимізацію професійного навчання та психогігієнічну корекцію перебігу процесів професійної адаптації студентів-стоматологів / І. В. Сергета, О. Ю. Панчук. - С .164
Сімчук, Д. В. Обґрунтування доцільності позааудиторних «коворкінг-зустрічей» студентів-інтернів та фахівців з питань висвітлення міждисциплінарних тем та принципів доказовості у медицині / Д. В. Сімчук [та ін.]. - С .166
Інші автори: Мельник О. О., Савич В. Г., Кравчук Н. М., Марчук О. В., Дмитріев Д. В., Мічманський А. О.
Сінчук, Н. І. Можливість використання сучасних методичних технологій при викладанні медичної генетики / Н. І. Сінчук, М. О. Шаламай. - С .168
Слепченко, Н. С. Сучасні знання про антисмокінгові програми при викладанні пропедевтики внутрішньої медицини / Н. С. Слепченко [та ін.]. - С .168
Інші автори: Мостовой Ю. М., Цимбалюк Н. В., Пилипонова В. В., Бровко О. О.
Слепченко, Н. С. Формування ідеї прихильності до лікування бронхіальної астми на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова / Н. С. Слепченко [та ін.]. - С .169
Інші автори: Мостовой Ю. М., Цимбалюк Н. В., Пилипонова В. В., Бровко О. О.
Сливка, О. Я. Типи навчання - основа формування творчого мислення в майбутніх лікарів / О. Я. Сливка. - С .170
Слюсар, О. А. Використання традиційних методів з елементами інтерактивних методик навчання при вивченні технологічних дисциплін студентами заочної форми / О. А. Слюсар, Н. А. Гордзіевська. - С .171
Смірнова, О. В. Навчально-методичний супровід освітнього процесу як найважливіша умова його ефективності / О. В. Смірнова, Т. В. Марчак. - С .173
Сулім, О. Г. Освітні технології в процесі вивчення хімії / О. Г. Сулім. - С .174
Тарасюк, О. К. Використання сучасних методів навчання в процесі викладання на кафедрах клінічного профілю / О. К. Тарасюк, Ю. К. Сікало. - С .176
Тепла, Т. О. Активні методи вивчення терапевтичної стоматології, як складова частина сучасних технологій в світі / Т. О. Тепла, М. М. Шінкарук-Диковицька, А. В. Повшенюк. - С .177
Тертишна, О. В. Реальність та перспективи удосконалення методологічних технологій навчального процесу при викладанні біохімії / О. В. Тертишна [та ін.]. - С .178
Інші автори: Паламарчук І. В., Мельник А. В., Качула С. О., Блажченко В. В., Струтинська О. Б.
Тищенко, Л. Т. Новітні технології підготовки іноземних студентів на заняттях з української мови / Л. Т. Тищенко. - С .180
Тозюк, О. Ю. Шляхи оптимізації самостійної роботи студентів у ході викладання аптечної технології лікарських засобів / О. Ю. Тозюк. - С .181
Трофіменко, Ю. Ю. Використання сучасних освітніх технологій в навчальному процесі / Ю. Ю. Трофіменко. - С .182
Феджага, І. В. Особливості термінальних цінностей студентів-медиків / І. В. Феджага. - С .183
Феджага, І. В. Розвиток творчого підходу до навчання майбутніх лікарів, як складова формування клінічного мислення / І. В. Феджага, Н. А. Півторак. - С .184
Фещук, Н. М. Засвоєння правил зберігання вакцин як умова та складова ефективної імунізації / Н. М. Фещук, Л. І. Краснова, Н. Ю. Лукіна. - С .185
Фоміна, Н. С. Робочий зошит як інструмент керування навчальним процесом на кафедрі мікробіології / Н. С. Фоміна, І. М. Вовк, З. М. Прокопчук. - С .186
Хомовський, В. В. Самостійна підготовка лікарів-інтернів терапевтичного профілю наочному циклі інтернатури / В. В. Хомовський [та ін.]. - С .187
Інші автори: Осовська Н. Ю., Савіцька Ю. В., Юзвишина О. В., Мазур Ю. В.
Цимбалюк, Н. В. Роль сучасних методів обстеження у вдосконаленні знань студентів при діагностиці захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту / Н. В. Цимбалюк, Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко. - С .188
Чекотун, Т. В. Використання сучасних методичних технологій навчання іноземних студентів на кафедрі педіатрії №1 / Т. В. Чекотун [та ін.]. - С .189
Інші автори: Яблонь О. С., Токарчук Н. І., Кулик Я. М.
Черв’як, М. М. Сучасні медичні технології керування самостійною роботою англомовних студентів на кафедрі загальної та біологічної хімії / М. М. Черв’як, О. І. Штатько, Д. О. Фільчуков. - С .190
Черв’як, М. М. Перспективи використання інтерактивного відео, як нової технології освіти у викладанні біохімії англомовним студентам / М. М. Черв’як, О. І. Штатько, Д. О. Фільчуков. - С .191
Черешнюк, Г. С. З’ясування проблем підготовки лікарів-інтернів, використовуючи техніку номінальної групи (американська методика) / Г. С. Черешнюк [та ін.]. - С .192
Інші автори: Черешнюк Л. В., Ахмедова А. А., Ахмедова А. А., Козяр Т. В.
Чернобровий, В. М. Сучасні методичні підходи до підготовки лікарів-інтернів з спеціальності «Загальна практика - сімейна медицина» / В. М. Чернобровий, І. Г. Палій. - С .194
Шевчук, Т. І. Значення міждисциплінарної інтеграції при викладанні медичної біології / Т. І. Шевчук [та ін.]. - С .195
Інші автори: Васенко Т. Б., Мусатова К. В., Спрут О. В.
Шевчук, Ю. Г. Навчально-професійна діяльність особистісного розвитку майбутнього лікаря в умовах вищої медичної школи / Ю. Г. Шевчук, С. С. Хлестова, С. М. Горбатюк. - С .197
Шкільняк, Л. І. Лінгводидактичні основи навчання іноземних студентів-стоматологів професійному діалогу / Л. І. Шкільняк [та ін.]. - С .198
Інші автори: Шувалов С. М., Поліщук С. С., Кушта А. О.
Шкільняк, Л. І. «Акмеологічний підхід» у професійній підготовці лікаря-стоматолога / Л. І. Шкільняк [та ін.]. - С .199
Інші автори: Пагайчук В. В., Кулицька О. В., Мунтян М. Л.
Школьнікова, Т. Ю. Методичні рекомендації щодо національно- патріотичного виховання студентів / Т. Ю. Школьнікова. - С .200
Шунков, В. С. Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних закладах / В. С. Шунков. - С .202
Юрченко, П. О. Мотиваційний фактор в технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах / П. О. Юрченко, О. М. Колошко, А. В. Мельник. - С .203
Ющенко, Л. О. Впровадження системи електронного обліку успішності студентів на кафедрі пропедевтики педіатрії / Л. О. Ющенко, О. В. Оніськова. - С .204
Ющенко, Т. І. Перспективи використання інтерактивних методів при викладанні хімічних дисциплін на фармацевтичному факультеті / Т. І. Ющенко [та ін.]. - С .205
Інші автори: Косарева А. Є., Слободянюк Л. В., Слюсар О. А., Рогова О. Ю.
Яблонь, О. С. Удосконалення засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Неонатологія» іноземними студентами з використанням міждисциплінарного підходу / О. С. Яблонь [та ін.]. - С .207
Інші автори: Саврун Т. І., Биковська О. А., Моравська О. А., Мазур О. Г.
Яблонь, О. С. Застосування сучасних технологій під час післядипломної підготовки лікарів - інтернів / О. С. Яблонь [та ін.]. - С .208
Інші автори: Токарчук Н. І., Вижга Ю. В., Чекотун Т. В.
Яковлева, О. О. Сучасні інновації в освіті на допомогу слухачам післядипломної освіти / О. О. Яковлева [та ін.]. - С .209
Інші автори: Вознюк Л. А., Дорошкевич І. О., Барило Р. П., Півторак К. В.
Яковлева, О. О. Сучасна лекція як методологічний інструмент (засіб) керування навчальним процесом / О. О. Яковлева [та ін.]. - С .210
Інші автори: Півторак К. В., Дорошкевич І. О., Вознюк Л. А.
Яремчук, Л. В. Проектне навчання як сучасна методична технологія на клінічних кафедрах у вищих медичних навчальних закладах / Л. В. Яремчук, Г. В. Чайка, Н. Г. Буртяк. - С .211
УДК

MeSH-головна:
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ -- EDUCATION, MEDICAL, GRADUATE (методы, организация и управление)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ -- SCHOOLS, HEALTH OCCUPATIONS (организация и управление)
КОНГРЕССЫ КАК ТЕМА -- CONGRESSES AS TOPIC
УКРАИНА -- UKRAINE
Кл.слова (ненормовані):
КРАЄЗНАВСТВО-ВІННИЧЧИНА
Дод.точки доступу:
Мороз, В. М. \ред.\
Гуминський, Ю. Й. \ред.\
Фомина, Л. В. \ред.\
Заїка, С. В.
Пахнющая, Н. М.
Пархоменко, І. Л.
Наліжитий, А. А.
Пічкур, О. М.
Кливак, В. В.
Фіщук, О. О.
Вигонюк, А. В.
Косеченко, Н. Ю.
Дівінські, Д. М.
Ладутько, С. В.
Качула, О. О.
Гайдай, О. Д.
Осадчий, А. В.
Томашевський, А. В.
Андросов, С. І.
Антонець, В. А.
Добко, К. А.
Бондарчук, О. Д.
Рауцкіс, П. А.
Скічко, С. В.
Максимчук, В. В.
Грицун, Я. П.
Шамрай, С. О.
Існюк, А. С.
Барціховський, А. І.
Лобко, К. А.
Шамрай, С. О.
Гуменюк, І. П.
Малачкова, Н. В.
Шкільняк, Л. І.
Задорожнюк, О. В.
Богомаз, О. В.
Дмитренко, С. В.
Гармаш, Л. Л.
Наліжитий, А. А.
Гудзь, М. А.
Ваколюк, Л. М.
Фоміна, Л. В.
Ваколюк, Л. М.
Кравчук, Н. М.
Марчук, О. В.
Дмитріев, Д. В.
Мічманський, А. О.
Пилипонова, В. В.
Бровко, О. О.
Качула, С. О.
Блажченко, В. В.
Струтинська, О. Б.
Юзвишина, О. В.
Мазур, Ю. В.
Кулик, Я. М.
Ахмедова, А. А.
Козяр, Т. В.
Спрут, О. В.
Кушта, А. О.
Мунтян, М. Л.
Слюсар, О. А.
Рогова, О. Ю.
Моравська, О. А.
Мазур, О. Г.
Чекотун, Т. В.
Барило, Р. П.
Півторак, К. В.
Вознюк, Л. А.
Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі

6.
618.146-006
О-62


   
    Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку [Текст] : (метод. рек.)(62.17/123.17) / Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ. - Київ : [б. в.], 2017. - 32 с. - Бібліогр.: с. 30-32
УДК

Рубрики: женский

MeSH-головна:
ШЕЙКИ МАТКИ ДИСПЛАЗИЯ -- UTERINE CERVICAL DYSPLASIA (терапия)
ФЕРТИЛЬНОСТЬ -- FERTILITY
Дод.точки доступу:
Укр. центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ

Примірників всього: 1
ЧЗ (1)
Вільні: ЧЗ (1)

Знайти схожі

7.
616-053.31
У 91


   
    Учебник реанимации новорожденных [Текст] : пер. с англ. / под ред. Дж. Катвинкела. - 4-е изд. - Львів : Сполом, 2004. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-259. - Предм. указ.: с. 261-266. - ISBN 966-665-226-9
УДК

MeSH-головна:
НОВОРОЖДЕННЫЙ -- INFANT, NEWBORN
РЕАНИМАЦИЯ -- RESUSCITATION (методы)
НЕОНАТОЛОГИЯ -- NEONATOLOGY (методы)
Анотація: Данная публикация представляет собой перевод пособия «Textbook of Neonatal Resuscitation, 4th Edition» © 2000 American Academy of Pediatrics и American Heart Association. Ни Американская академия педиатрии, ни Американская кардиологическая ассоциация не имеют отношения к переводу пособия на язык данной публикации. Американская академия педиатрии и Американская кардиологическая ассоциация не несут ответственности за какие бы то ни было ошибки, пропуски и другие возможные проблемы, связанные с данной публикацией
This publication is a translation of the Textbook of Neonatal Resuscitation, 4th Edition, copyright ©2000 by the American Academy of Pediatrics and the American Heart Association. Neither the American Academy of Pediatrics nor the American Heart Association translated this publication into the language used in this publication. The American Academy of Pediatrics and the American Heart Association disclaim any responsibility for any errors, omissions, or other possible problems associated with this publication
Дод.точки доступу:
Каттвинкель, Д. \ред.\

Примірників всього: 1
НА (1)
Вільні: НА (1)

Знайти схожі

8.
615.83
О-75


   
    Основи курортології [Текст] : посіб. для студентів та лікарів / М. В. Лобода [та ін.] ; ред.: М. В. Лобода, Е. О. Колесник. - Київ : Купріянова О. О., 2003. - 512 с. - Рек. ЦМК МОЗ України (протокол № 3 від 26.06.2002 р.). - Бібліогр.: с. 505-508. - ISBN 966-96252-1-1
УДК

MeSH-головна:
КУРОРТЫ -- HEALTH RESORTS
ФИЗИОТЕРАПИИ МЕТОДЫ -- PHYSICAL THERAPY MODALITIES (обучение)
УКРАИНА -- UKRAINE
Анотація: У посібнику дана характеристика курортних ресурсів, викладені основні поняття про курорти та курортні заклади, методи лікування хвороб природними та преформованими фізичними чинниками з урахуванням досягнень сучасної медицини, курортології та медичної техніки. Посібник розрахований на студентів, курсантів медичних закладів післядипломного навчання, лікарів
Дод.точки доступу:
Лобода, М. В.
Колесник, Е. О.
Бабов, К. Д.
Губський, Ю. І.
Лобода, М. В. \ред.\
Колесник, Е. О. \ред.\

Примірників всього: 1
НА (1)
Вільні: НА (1)

Знайти схожі

9.
016:929:[617:271.2]
Д 22


   
    Дві грані однієї долі. Святитель Лука (В. Ф. Войно-Ясенецький) [Текст] : біобліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; уклад.: М. І. Мельник, Т. І. Ліфанова ; ред. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. - Вінниця : [б. в.], 2017. - 76 с. : фот. - Бібліогр.: с. 63-72
УДК

MeSH-головна:
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ -- HISTORY OF MEDICINE
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ -- GENERAL SURGERY (история)
РЕЛИГИЯ И МЕДИЦИНА -- RELIGION AND MEDICINE
ЛИЧНОСТИ ВЫДАЮЩИЕСЯ -- FAMOUS PERSONS
БИОБИБЛИОГРАФИЯ -- BIOBIBLIOGRAPHY
УКАЗАТЕЛИ АЛФАВИТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ -- INDEXES
Анотація: Біобібліографічний покажчик підготовлено до 140-річчя від дня народження святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького), єпископа, духовного письменника, хірурга, вченого, доктора медичних наук, професора. У виданні відображено прані В. Ф. Войно-Ясенецького та література про його життя та діяльність. Видання підготовлено для викладачів та студентів медичних навч&пьних закладів, науковців, лікарів, духовних служителів, краєзнавців, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться життям і діяльністю, науковим і духовним спадком святителя Луки
Дод.точки доступу:
Мельник, М. І. \уклад.\
Ліфанова, Т. І. \уклад.\
Біловус, Г. А. \ред.\
Кравчук, Н. М. \відп. за вип.\
Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович (Лука (архиеп.) ; епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия (1959). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). ; 1877-1961) \о нем\
Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. наук. б-ка

Примірників всього: 2
ІБО (2)
Вільні: ІБО (2)

Знайти схожі

10.
616.6-083.98
К 66


   
    Корекція невідкладних станів в урології [Текст] / Б. Г. Веденко [та ін.] ; ред.: Б. Г. Веденко, В. Г. Даценко, В. І. Горовий. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 208 с. - Библиогр.: с. 194-208. - ISBN 966-516-142-4
    Зміст:
Гостра кровотеча із сечостатевих органів . - С .8
Шок . - С .53
Травматичний шок . - С .53
Анафілактичний шок . - С .64
Ниркова колька . - С .75
Гострий біль органів мошонки . - С .82
Гостра ниркова недостатність . - С .85
Гостра затримка сечовиділення . - С .111
Уросепсис . - С .116
Інтенсивна терапія супутніх захворювань . - С .135
Гостра судинна недостатність . - С .135
Гостра серцева недостатність . - С .138
Гостра дихальна недостатність . - С .144
Метаболітно-гормональні розлади . - С .145
Перша допомога та інтенсивна терапія при гострих отруєннях нефротоксичними отрутами . - С .152
Додатки . - С .160
Засоби, які збільшують коагуляцій ний потенціал крові . - С .160
Компоненти та препарати крові . - С .163
Класифікація сучасних кровозамінників . - С .165
Вищі дози отруйних та сильнодіючих лікарських препаратів . - С .168
Гемостатичні засоби, дозволені до застосування в Україні . - С .169
Збори лікарських трав, що застосовуються у лікуванні уролітіазу . - С .172
Особливості дієти при уролітіазі . - С .176
Засоби, що гальмують утворення сечових конкрементів та полегшують їх виділення з сечею . - С .178
Антибактеріальні засоби, дозволені до застосування в Україні . - С .180
Метод прогнозування мікробного збудника . - С .189
Основні біохімічні показники крові . - С .190
рек. європейської асоціації урологів . - С .192
УДК

MeSH-головна:
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- UROLOGIC DISEASES (терапия)
Анотація: У книзі розглянуті питання надання термінової медичної допомоги при гострій кровотечі, шоку, нирковій кольці, олігурії, ГНН, гострій затримці сечі, уросепсисі, а також надання термінової допомоги при основних синдромах гострої серцево-судинної, дихальної недостатності, тромбоемболії легеневої артерії і основних коматозних станах в урологічних хворих. Книга може бути рекомендована для урологів, інших лікарів хірургічного профілю, дільничних, родинних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги, військових лікарів та лікарів-інтернів
Дод.точки доступу:
Веденко, Б. Г.
Горовий, В. І.
Потеха, Ю. Б.
Даценко, В. Г.
Головенко, В. П.
Демчук, Є. С.
Даценко, А. В.
Веденко, Б. Г. \ред.\
Даценко, В. Г. \ред.\
Горовий, В. І. \ред.\

Примірників всього: 1
НА (1)
Вільні: НА (1)

Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)